NašiVinogradi

Razliveni na blagim padinama u podnožju planine Jastrebac, naši
vinogradi trenutno se prostiru na 20 ha. Velika heterogenost zemljišta i položaji
različitih ekspozicija daju nam izuzetnu mogućnost da za
svaku sortu izaberemo najbolji položaj.

Izražena kompleksnost zemljišta (glina, šljunak, obilje liskuna i proslojci
karbonata), zajedno sa specifičnim mikroklimatskim uslovima
odabranih lokaliteta, stvara idealne uslove za rađanje grožđa
vrhunskog kvaliteta. Naročito sorte Prokupac, koja je svoj
najlepši dom još davno pronašla upravo u ovom kraju.

Revitalizovali smo stare čokote na više različitih lokacija
i tako sačuvali neprocenjivo genetičko blago ove sorte,
a naš krajnji cilj je da oživimo ideju: Kad kažeš
Toplica  misliš na Prokupac!
Zahvaljujui stručnoj ekspertizi i visokom stepenu mehanizacije, u
našim vinogradima odlične rezultate daju i sorte Cabernet
Sauvignon, Cabernet franc, Merlot,
Chardonnay i Pinot grigio.

VinogorjeProkupačko

Okruženost Prokupačkog rejona planinama formira prirodan
amfiteatar čiju osnovu čini široka Toplička kotlina, sa zatalasanim
brdima u čijim podnožjima su rečni tokovi i seoska naselja.
Na padinama ovih brda, koja se uglavnom prostiru u pravcu
severozapad  jugoistok, nalaze se naši vinogradi. Zaklonjenost
Topličkog rejona i samog Prokupačkog vinogorja visokim
planinama Kopaonikom sa zapada i Jastrebcom sa severa,
sprečava prodor hladnog i vlažnog vazduha u kotlinu.
Uz to, veliki broj sunčanih sati i specifične karakteristike
terena omogućuju formiranje jedinstvenih
makro i mezoklimatskih uslova.

NašeGrožđe

Grožđe crnih sorti bogato je zrelim taninima i antocijanima, pa su
vina bogata ekstraktima, intenzivno obojena, puna i harmonična,
i imaju veliki potencijal za odleđavanje.
Mogućnost izbora terena sa povoljnim ekspozicijma i
odgovarajućom nadmorskom visinom (do 480m),
omogućava postupno sazrevanje grožđa belih sorti,
uz očuvanje relativno visokog sadržaja kiselina i
formiranje bogatog aromatskog kompleksa.

NašKoncept